Nhóm dịch: La biblioteca
Giới thiệu

Và đâu là đúng đâu là sai?
Con người luôn mâu thuẫn có khi chẳng biết bên mình là ai
Điều gì là mãi mãi?
Đôi khi điều tích cực lại nằm ở sâu trong tiếng thở dài
Viết văn phải có mở bài
Còn thứ mà bạn vừa đọclà mớ hỗn độn được dịch trong chiều thứ 2, một chiều mưa thứ 2!

Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối: