Nhóm dịch: Công ty TNHH một thành viên
Giới thiệu

Yep, một thành viên?