Lần cuối
Số từ
13.834
Đánh giá
1
Lượt xem
570

Tóm tắt

Thế giới Statera, thế giới nơi sức mạnh siêu nhiên tồn tại. Đó là Order và Chaos, hai sức mạnh đối lập nhau. Một con người khi đủ 10 tuổi sẽ có cơ hội thức tỉnh một trong hai loại sức mạnh này, và không phải ai cũng được thức tỉnh.

"Order" là sức mạnh của ánh sáng thần thánh.

"Chaos" là sức mạnh của bóng tối ác quỷ.

Con người ở đây cho rằng Chaos là sức mạnh của sự chết chóc, của cái ác. Vậy nên họ cần tiêu diệt những người mang sức mạnh Chaos.

Và Robert Fortus, một đứa trẻ đã thức tỉnh sức mạnh Chaos, sẽ phải sống ra sao ở một thế giới mà Chaos được gọi là ác quỷ và cần được diệt trừ?

Xem thêm
Thảo luận
Mục lục
  1. 01.Vol 1.
Vol 1. *
Tổng bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Thật ra thì chỉ cái tóm tắt là đã khiến người xem hơi overload rồi.
Tóm thì hãy chăm chút câu chữ và cố viết đơn giản một chút.
Xem thêm
I will have Order!
Xem thêm
Sir this is a hako what kind of order would you asking then, just because it is a order doesnt mean we know what type of order is it...
Xem thêm