• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Manga

Chương 2: Lời hứa

Độ dài: 54 từ - Lần cuối: - Bình luận: 8

u67551-e5ad9495-57e3-4070-b89e-cc59dd902a8a.jpg

u67551-31061e63-c9a5-4200-b605-de529714e5ba.jpg

u67551-ccf4a176-1a6b-4a50-b6d3-ea4dffb74e68.jpg

u67551-12b041bd-b253-4bc0-bb97-634427d455c9.jpg

u67551-6beed920-7ea5-4068-8c37-e4eef47513ea.jpg

u67551-b591d06a-6b00-46c5-8896-be8af40ab8ee.jpg

u67551-78fdf4a2-e540-4b8d-815a-d739880ef45e.jpg

u67551-9a2325f3-941f-43de-894d-d9c7cddf48bd.jpg

u67551-eb63ab2e-4691-4587-9348-6b2a972d39d8.jpg

u67551-34a3c286-1ef4-44f2-bd8b-48a426e0b7a5.jpg

u67551-90cd45d7-ec4a-4b66-b8ad-56c1f133f840.jpg

u67551-151d327f-8833-4a98-9eb1-9e0916edb942.jpg

u67551-faa35310-f7a2-405e-9907-c066585429c8.jpg

u67551-24a5c291-9301-4feb-a4a9-fd848f897bfc.jpg

u67551-9ac500db-2970-4c7e-bdd4-2974e3b029db.jpg

u67551-793a7279-e340-4e3e-bb9d-bb3bd6f02f1a.jpg

u67551-d9a3748c-5edc-41ed-9256-f020ad6c135f.jpg

u67551-7a319f9c-7cf1-4a1d-964e-6ffec5a1c58d.jpg

u67551-b55049e9-7aa3-46e7-bfb5-e9c5e2fff8c5.jpg

u67551-c6c61faa-4396-45ef-9534-41a358176abc.jpg

u67551-c9963c5f-8d46-4886-ae33-b7a8238aeee3.jpg

u67551-f58687b8-4c11-47a1-914c-83e9787d5cbe.jpg

u67551-76c73904-af1b-42ae-81db-7bbaa6b4cc01.jpg

u67551-5bb0ef97-e88e-4228-b970-c25f35f1f428.jpg

u67551-1ed11287-6651-4a8f-a160-6a4eecdb7e78.jpg

u67551-d758c6db-bb03-44ec-938d-9e8d70d33e28.jpg

u67551-b1461ded-38c2-40b6-98ec-9cecf322186b.jpg

u67551-f95eab89-7d89-474b-b6fa-3fe5d7e9e031.jpg

u67551-824f4765-8815-44f8-b43e-ae533b762d6a.jpg

u67551-b7d3e0e2-07df-48d9-a30f-89982d31f090.jpg

u67551-8381e543-d8f8-473a-a8a4-b03888adec3f.jpg

u67551-109a3370-5881-41ff-81be-fab3ab9f716b.jpg

--------------------------------------------------------------------------------------------------

.

.

.

.

.

.

.

.

Lưu ý: Manga Tenkou-saki do nhóm tôi dịch sẽ chỉ đăng tại 3 web truyện duy nhất dưới đây, còn lại đều là leak hoặc do nhóm khác thực hiện.

Mangadex (web này thì sẽ có cả bản dịch eng lẫn việt luôn)[note38632]

Cuutruyen[note38633]

Blogtruyen[note38634]

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Có ông nào soi thấy quần lót của em gái main như tui ko?
Xem thêm
Mấy con cừu giống nóc nhà Tuna thế
Xem thêm
Đăng lên mangadex luôn, ảo thế:))
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Vudeptraibodoiqua