Nhóm dịch: Hako Translation
Giới thiệu

Nhóm dịch của diễn đàn Hako.re

Truyện dịch
Imouto sae Ireba Ii.
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Starting Over
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Instant Messiah
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Never saved you
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Kamen Rider Gaim Novel
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Ashita, Hadashi de Koi
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Gacha Vô Hạn
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Truyện dịch
Hồi Quy Vô Giá Trị
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Mayo Chiki!
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Truyện dịch
Spirit Girlfriend
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối: