Nhóm dịch: Pick xong Drop
Giới thiệu

simp bạn thuở nhỏ

Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối: