Nhóm dịch: Mickey
Giới thiệu

Hiện tại chưa nghĩ ra nên có gì thêm sau vậy :")

Truyện dịch
Winter Rabbit in Wonderland
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối: