Nhóm dịch: Priestess of the Moon
Giới thiệu

Nhóm dịch một thành viên nên mình đang cần tuyển 1 edit.

Contact: phim1887@gmail.com

Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối: