Nhóm dịch: Nekama
Giới thiệu

Nếu ngoài đời mà giả gái (xinh :>) dễ như trên mạng thì hay nhỉ? :3

Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối: