Nhóm dịch: Kwi Un In Kwi Ts
Giới thiệu

Một nơi để mọi người có thể cùng nhau cải thiện bản dịch. Link: https://discord.gg/1234567890

Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
A Flower For You
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Truyện dịch
Boku wa Chiisana Maou-sama
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Akihabara Radio Tower
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối: