Nhóm dịch: We Light Novel
Giới thiệu

Xin chào! Chúng mình là NicK và Deemo.

NicK sẽ là trans chính sau đấy cả hai cùng chỉnh sửa để cho ra sản phẩm cuối cùng.
Nếu có gì không ổn hãy để lại cmt để chúng mình sửa chữa.

fanpage: https://www.facebook.com/LNU2106/

Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Truyện dịch
Spy Room
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối: