Deux Ex Machine

Members
  • 0
    Chương đã đăng
  • 11
    Đang theo dõi

Yup, thực ra tôi còn không biết nên viết gì trong cái giới thiệu bản thân này

Ngày sinh: 01/11/2000
Nghề nghiệp: Paraside Eden
Sở thích: Sự thoải mái, hạnh phúc và yên bình
Tham gia: 04/11/2021
0Truyện đã đăng
Không có truyện nào
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào