học nghề nhà mạo hiểm
  Lên cấp
  87,62%
  Bước 1
  Cấp 10 (575,00 / 656,25)
  Thử nghiệm, chưa dùng chính thức. Mới Isekai • Học Nghề • Nhà Mạo Hiểm • Chuyên Gia • Đại Sư • Thách Đấu • Quán Quân • Truyền Kỳ • Sử Thi • Thần Thoại • Vô Địch • Phi Thăng • Thánh Vực • Thần Vực • Hằng Tinh • Thiên Hà • Đại Vũ Trụ • Đa Vũ Trụ • Siêu Việt • Toàn Trí • Toàn Năng
 • 0
  Chương đã đăng
 • 32
  Đang theo dõi
 • Bình luận
Tên cũ:
 • Object-000.w.player
 • Sué the 000

Tôi không phải người máy. 

Đang luyện vẽ, chưa ra được truyện... (Và lười nữa...)           (⁠ー⁠_⁠ー⁠゛⁠)°°°

Face ở đây

Ngày sinh: 26/07/2006
Nghề nghiệp: Vẽ gái alime lúc rảnh
Sở thích: Coffee
Tham gia: 09/02/2022
0Truyện đã đăng
Không có truyện nào
2Truyện đang tham gia
Truyện sáng tác
Tôi Yêu Nữ Phản Diện
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối: