• 160
    Chương đã đăng
  • 4
    Đang theo dõi
  • Bình luận

lịt pẹ truyện flop thế không biết!!!

Ngày sinh: 27/07/2007
Nghề nghiệp: người hàng ngày phải đến nơi như một xã hội thu nhỏ được gọi là "Trường học", để thu nạp thêm nhiều kiến thức để sau này đóng góp cho đất nước
Sở thích: Chơi game,nằm lười ở nhà
Tham gia: 07/04/2022
7Truyện đã đăng
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
4Truyện đang tham gia
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối: