zzzzzUNKNOWNzzzzz

  • 8
    Chương đã đăng
  • 80
    Đang theo dõi
  • Bình luận
Tên cũ:
  • <UNKNOWN>
  • matdat
Nghề nghiệp: Thất nghiệp
Sở thích: Thích ngủ, thích đọc sách và nấu ăn
Tham gia: 11/05/2022
2Truyện đã đăng
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Kimi wa Boku no Koukai
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
4Truyện đang tham gia
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối: