• 49
    Chương đã đăng
  • 1
    Đang theo dõi
  • Bình luận
Tên cũ:
  • Gurīn Gurande
  • Hoa lả tả rơi
  • MingMing
  • Homme_Mort
Tham gia: 09/04/2018
5Truyện đã đăng
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Monster Musume no Oisha-san
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Ghost Hunt
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
1Truyện đang tham gia
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối: