Nhân vật phụ mạnh nhất

  • 0
    Chương đã đăng
  • 149
    Đang theo dõi
  • Bình luận
Tên cũ:
  • Rảnh rỗi lúc hè

Là 1 nhân vật phụ của 1 bộ đời thường bạn của 1 nv chính trong romcom ( not harem ) làm nền cho câu truyện 

Ngày sinh: 10/06/2006
Nghề nghiệp: Ăn bám kiêm đi học
Sở thích: Chơi game đọc truyện đủ thể loại ( đợi chờ hạnh fuck)
Tham gia: 14/08/2022
0Truyện đã đăng
Không có truyện nào
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào