• 1
    Chương đã đăng
  • 44
    Đang theo dõi
  • Bình luận
Tên cũ:
  • Elaina~
Ngày sinh: 08/03/2008
Sở thích: Rezero is dabest
Tham gia: 12/10/2022
1Truyện đã đăng
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
1Truyện đang tham gia
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối: