• 29
    Chương đã đăng
  • 129
    Đang theo dõi
  • Bình luận

幸せ幸せ,  愛した分愛されよう
優しく優しく,  愛を持って生きよう

Ngày sinh: 12/02/2003
Sở thích: fan HoneyWorks 20 năm, rạp xiếc G2
Tham gia: 27/10/2022
6Truyện đã đăng
Truyện dịch
I'm Not A Sis-con!!!
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Giao kèo với Quỷ dữ
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Truyện dịch
Good Bye, I Loved You!
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào