Mepba

Members
  • 210
    Chương đã đăng
  • 0
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • NeMemeSIs

Một tên cuồng ngọt.

Nghề nghiệp: Lười :))
Sở thích: Những thứ dễ thương
Tham gia: 21/05/2018
9Truyện đã đăng
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Truyện dịch
Kita no Toride Nite
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Truyện dịch
Isekai Shokudou
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Truyện dịch
Ore no Yuusha
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
10Truyện đang tham gia
Truyện dịch
Shimotsuki wa Mob ga Suki
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Please Forgive Me
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Truyện dịch
The Day I Disappeared
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Truyện dịch
Gogo Jyuji no Houmon Hanbai
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Truyện dịch
Ballad of Ten Thousand Gu
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối: