Mepba

Members
  • 205
    Chương đã đăng
  • 0
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • NeMemeSIs

Ngưng tất cả PJ của mình. Ai muốn dịch tiếp thì tạo một PJ mới rồi dịch.

Nghề nghiệp: N-E-E-T kiêm Hikkomori
Sở thích: Những thứ dễ thương
Tham gia: 21/05/2018
8Truyện đã đăng
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Truyện dịch
Kita no Toride Nite
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Truyện dịch
Isekai Shokudou
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Truyện dịch
Ore no Yuusha
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
8Truyện đang tham gia
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
The Day I Disappeared
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Truyện dịch
Gogo Jyuji no Houmon Hanbai
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Truyện dịch
Ballad of Ten Thousand Gu
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối: