• 2
    Chương đã đăng
  • 81
    Đang theo dõi
  • Bình luận
Tên cũ:
  • Lune-chan
  • Theaceae
  • Tsukina Mizuki
  • tsukinaameko

:)))

Ngày sinh: 24/05/2002
Tham gia: 23/05/2018
1Truyện đã đăng
Truyện dịch
Persona x Tantei Naoto
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào