Brofist

Members
  • 68
    Chương đã đăng
  • 151
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • Nostalgia
  • Sister Complex
  • Pleiades

1. Từ "Imperfect" đánh vần là "I'm perfect".

2. Cả thằng ngu và cây kéo đều dùng được. Nhưng không được để thằng ngu dùng cây kéo.

Ngày sinh: 08/03/2000
Nghề nghiệp: Translator
Sở thích: nhentai, hentai2read, hentaiz...
Tham gia: 04/06/2018
7Truyện đã đăng
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Avoid the Death Route!
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Truyện dịch
Re: Hero no Kaa-san
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Truyện dịch
Oreo Tensei!
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
1Truyện đang tham gia
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối: