TNTChikato

Members
  • 0
    Chương đã đăng
  • 108
    Đang theo dõi
Đơn giản là tôi lười thu!!!i, ahihi!!!! Kiêm cả chức vụ :" thanh niên ngáo cần" :))
Ngày sinh: 02/02/2002
Nghề nghiệp: Học sinh ngầu lòi
Sở thích: Lười liên miên, Ahihi!!!
Tham gia: 02/08/2018
0Truyện đã đăng
Không có truyện nào
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào