học nghề nhà mạo hiểm
  Bước 9
  22,87%
  Lên cấp
  Cấp 19 (278,75 / 1.218,75)
  Thử nghiệm, chưa dùng chính thức. Mới Isekai • Học Nghề • Nhà Mạo Hiểm • Chuyên Gia • Đại Sư • Thách Đấu • Quán Quân • Truyền Kỳ • Sử Thi • Thần Thoại • Vô Địch • Phi Thăng • Thánh Vực • Thần Vực • Hằng Tinh • Thiên Hà • Đại Vũ Trụ • Đa Vũ Trụ • Siêu Việt • Toàn Trí • Toàn Năng
 • 83
  Chương đã đăng
 • 15
  Đang theo dõi
 • Bình luận

This is the chronicle of my distress at failing to secure the lead role and making do with my existence as a pebble by the wayside.

Wise readers, relish both her cuteness and my stupidity; savor the exquisite and subtle flavor of life, not unlike that of almond tofu.

I hope you will cheer her on.

Ngày sinh: 23/12/1995
Tham gia: 14/08/2018
11Truyện đã đăng
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Hello, Hello and Hello
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Truyện dịch
Liên Minh Tuổi 15
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Truyện dịch
Ký Sinh Trùng Đang Yêu
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Truyện dịch
Starting Over
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Truyện dịch
Your Story
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Truyện dịch
Cross Road: In Their Cases
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Truyện dịch
Azure & Claude
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào