• 360
    Chương đã đăng
  • 12
    Đang theo dõi
  • Bình luận
Tên cũ:
  • Shinobu Yomi
  • Mibikimeji
  • Mibiki M

何か嫌な事でもあったか。

Ngày sinh: 01/01/2000
Sở thích: Light Novel, một chút game và nghe nhạc.
Tham gia: 08/03/2017
1Truyện đã đăng
Truyện dịch
Nozomanu Fushi no Boukensha
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
6Truyện đang tham gia
Truyện dịch
Hôn Thê Mạt Thế
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Truyện dịch
Cám dỗ của Thanatos
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối: