Lionel

Members
  • 15
    Chương đã đăng
  • 145
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • Tta03022003

Yêu thích thể loại truyện Rom-Com.

Ưa chuộng các truyện Main dùng sức mạnh của tri thức và áp dụng các chiến thuật thâm sâu.

Gần như ăn tạp nhưng ăn mặn thì kiếu.

Có con tim khá cứng rắn, không ngấy Drama cũng như một số Tragedy.

Có niềm đam mê với các yếu tố quân sự.

Ngày sinh: 03/02/2003
Nghề nghiệp: Học sinh
Sở thích: Light Novel, Manga, Anime
Tham gia: 19/11/2018
1Truyện đã đăng
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
4Truyện đang tham gia
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Nihonkoku Shoukan(WN)
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối: