Nhặt Bút

Members
  • 0
    Chương đã đăng
  • 40
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • Colony.
  • Brick, Star, Colony.
  • Colony No.21
  • Colony

spSiffb.jpg

1Wd5hre.jpg

Một thanh niên ưa soi mói lỗi của người ta :))

Nghề nghiệp: Đã từng là cái nam châm điện, giờ chỉ còn là mớ sắt gỉ chả hút được chút drama nào.
Sở thích: Cày OLN.
Tham gia: 16/04/2019
0Truyện đã đăng
Không có truyện nào
1Truyện đang tham gia
Truyện sáng tác
Riêng một góc trời
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối: