thách đấu quán quân
  Bước 7
  8,87%
  Bước 8
  Cấp 57 (318,75 / 3.593,75)
  Thử nghiệm, chưa dùng chính thức. Mới Isekai • Học Nghề • Nhà Mạo Hiểm • Chuyên Gia • Đại Sư • Thách Đấu • Quán Quân • Truyền Kỳ • Sử Thi • Thần Thoại • Vô Địch • Phi Thăng • Thánh Vực • Thần Vực • Hằng Tinh • Thiên Hà • Đại Vũ Trụ • Đa Vũ Trụ • Siêu Việt • Toàn Trí • Toàn Năng
 • 0
  Chương đã đăng
 • 42
  Đang theo dõi
 • Bình luận
Tên cũ:
 • Colony.
 • Brick, Star, Colony.
 • Colony No.21
 • Colony

spSiffb.jpg

1Wd5hre.jpg

Một thanh niên ưa soi mói lỗi của người ta :))

Nghề nghiệp: Đã từng là cái nam châm điện, giờ chỉ còn là mớ sắt gỉ chả hút được chút drama nào.
Sở thích: Cày OLN.
Tham gia: 16/04/2019
0Truyện đã đăng
Không có truyện nào
1Truyện đang tham gia
Truyện sáng tác
Riêng một góc trời
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối: