Pazifik

Members
  • 0
    Chương đã đăng
  • 464
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • Otamanga

Tôi chỉ là một người bình thường ko có tài trong bất kì việc gì, làm vì sở thích ko có mục tiêu rõ ràng, ko có tham vọng

Bạn nào cần tôi giúp tôi sẽ luôn sẵn sàng giúp miễn tôi ko bận

Nhược điểm: Dở Văn nên thành ra câu ngữ lẫn câu nói khá tệ

Tôi có thể khá thiếu hiểu biết về một số lẽ thường nhưng một khi tôi chuyên về điều gì thì tôi có thể mài chém sắc bén (^w^)

Sai thì tôi sẽ nhận nhưng nếu lấy cớ để chửi thì đừng trách tại sao tôi TÀN NHẪN

My waifu Forevaz:

Ngày sinh: 19/10/1998
Nghề nghiệp: ???
Sở thích: Cày cuốc Manga với Light novel [chủ yếu là Romcom với Drama (^-^)], viễn chinh khắp Hako tìm những viên ngọc quên lãng, Simp nặng Hololive, Nijisanji và một số vtuber độc lập khác ngoài ra thỉnh thoảng vẽ mascot cho bản thân qua từng thời gian.
Tham gia: 23/06/2019
0Truyện đã đăng
Không có truyện nào
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào