• 106
    Chương đã đăng
  • 43
    Đang theo dõi
  • Bình luận
Ngày sinh: 11/11/1996
Nghề nghiệp: Chờ được isekai
Sở thích: Game, Drama
Tham gia: 18/08/2019
3Truyện đã đăng
Truyện sáng tác
Nhân Tâm Thiên Ý
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Thời Khắc Chuyển Mùa
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
#SomeoneMustDie
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
3Truyện đang tham gia
Truyện sáng tác
Gray on blues
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối: