Taidhsphn

Members
  • 550
    Chương đã đăng
  • 31
    Đang theo dõi

Thích đọc Yan, ghét harem và main bá!

Ngày sinh: 25/12/2005
Nghề nghiệp: Thất nghiệp!!!!
Sở thích: Yandere is the best
Tham gia: 21/09/2019
7Truyện đã đăng
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
RE:Yandere
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
1Truyện đang tham gia
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối: