Taidhsphn

Members
  • 177
    Chương đã đăng
  • 20
    Đang theo dõi

Thích đọc Yan, ghét harem và main bá!

Ngày sinh: 25/12/2005
Nghề nghiệp: Thất nghiệp!!!!
Sở thích: Yandere is the best
Tham gia: 21/09/2019
6Truyện đã đăng
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
The Taming of the Yandere
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào