• 9
    Chương đã đăng
  • 8
    Đang theo dõi
  • Bình luận
Tên cũ:
  • VTK
  • Tôi là Newbie
  • hmmer
Tham gia: 14/03/2020
2Truyện đã đăng
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Extreme Flame Wizard
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
1Truyện đang tham gia
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối: