Thằng Ngáo

Members
  • 71
    Chương đã đăng
  • 46
    Đang theo dõi

Ta là tín đồ của BB đạo, có BB mới dịch, phải mlem mlem mới dịch, nói không với loli.

BB LÀ CHÂN LÍ

Nghề nghiệp: Cục nợ xã hội
Sở thích: Xem anime, đọc LN, đọc manga, chơi gái :))
Tham gia: 17/03/2020
3Truyện đã đăng
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
5Truyện đang tham gia
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối: