*Đau khổ*

Members
  • 0
    Chương đã đăng
  • 17
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • (ノ*>∀<)ノ♡....

Chỉ là 1 đứa nào đó trong cái chốn này (¬_¬)

Thích ToG và tác giả SIU

Không thích mấy đứa bố đời+ sỹ diện

Ngày sinh: 09/04/2020
Nghề nghiệp: Con dân của Đảng
Sở thích: Muda muda muda muda muda muda muda muda muda muda muda muda muda muda...... MUDA!!
Tham gia: 21/03/2020
0Truyện đã đăng
Không có truyện nào
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào