Angharad

Members
  • 37
    Chương đã đăng
  • 17
    Đang theo dõi

Up chương chậm vì mn ko đón nhận truyện mấy :/ và mình đang đau lưng

Tham gia: 10/04/2020
4Truyện đã đăng
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Truyện dịch
Hero x Maou
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào