• 49
    Chương đã đăng
  • 22
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • S.T.A.L.K.E.R
  • Yeep
Ngày sinh: 29/02/2004
Nghề nghiệp: Vô nghĩa dụng giả a.k.a Nonsense bearer
Tham gia: 16/04/2020
7Truyện đã đăng
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Disco★Wednesdayyy
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Petit Bourgeois
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Super Cub
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
3Truyện đang tham gia
Truyện dịch
When The Clock Strikes Z
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối: