• 73
    Chương đã đăng
  • 269
    Đang theo dõi
  • Bình luận
Tên cũ:
  • LoliIsZaBezt
  • MeAnime99999

When the light fall, the shadow take place.

For the glory of gender bender, we must sacrifice.

Like the man who name リリス.

Fade in to the shadow, to the place no one knows.

Nghề nghiệp: Sinh viên, Trans kiêm Edit
Sở thích: Đọc novel, chủ yếu sẽ về GenBen
Tham gia: 18/08/2020
4Truyện đã đăng
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Hakai Me no Yuuri
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
4Truyện đang tham gia
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối: