Wibu-like-novel

Members
  • 0
    Chương đã đăng
  • 0
    Đang theo dõi

Đọc dòng này sẽ không giúp mấy người biết thêm gì về tui đâu :)))

Nghề nghiệp: Ăn bám
Sở thích: Tưởng tượng (chủ yếu là chơi đồ mà nên), dễ bị nghiện khi đọc manga hay light/web novel nào đấy
Tham gia: 22/10/2020
0Truyện đã đăng
Không có truyện nào
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào