• 9
    Chương đã đăng
  • 25
    Đang theo dõi
  • Bình luận

1 thằng rẻ rách đã quay lại hako từ hang sau 2 năm, hi vọng có thể làm được gì đó để đời trước khi vào hang tiếp

Nghề nghiệp: DK nghèo rách, đáy xã hội
Sở thích: Con nghiện fantasy, dark hay vanilla, harem hay 1-1, OPMC hay main chơi não cũng nuốt được. Không ghét romcom nhưng không hứng thú lắm
Tham gia: 12/02/2021
2Truyện đã đăng
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào