• 0
    Chương đã đăng
  • 20
    Đang theo dõi

1 thằng đam mê pokemon và 1 thằng mọt sách có thể dành cả ngày đọc sách miễn có đủ 2/5 tiêu chí ở mục sở thích,ngược lại với oracle lua,cực kì hận yuri,bishojo ai và lũ hủ nữ

Nghề nghiệp: Người tiêu thụ oxi
Sở thích: Truyện có isekai+rom-com+horror+fantasy +tragedy
Tham gia: 12/02/2021
0Truyện đã đăng
Không có truyện nào
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào