Savoy

Members
  • 65
    Chương đã đăng
  • 0
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • savoy2109mo

"Viên tinh nguyên thạch xuất hiện tựa một ngôi sao chổi, Idol VTuber Hoshimachi Suisei đây!"

Dịch giả không biết tiếng Việt.

                                                   

Discord: Savoy#0001

Facebook: Phan Đăng Hồng Đức

Youtube: Savoy simp Sui.

Ngày sinh: 21/09/2003
Nghề nghiệp: Simp "sở thích" đến chết, làm ơn đừng ai cản tôi...
Sở thích: @tlplinne, Hoshimachi Suisei
Tham gia: 19/03/2021
0Truyện đã đăng
Không có truyện nào
1Truyện đang tham gia
Truyện dịch
I'll have sherbet!
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối: