KatoHara

Members
  • 3
    Chương đã đăng
  • 16
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • Tôi Simp Biya
  • Fáp Sư Kato
  • Kat0

một thanh niên cuồng pokemon nhưng không có tiền mua nintendo switch..

Ngày sinh: 12/07/2005
Tham gia: 15/04/2021
0Truyện đã đăng
Không có truyện nào
1Truyện đang tham gia
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối: