• 54
    Chương đã đăng
  • 96
    Đang theo dõi
  • Bình luận
Tên cũ:
  • Loy Ralback
  • Hoshibi

{Đã dịch được 178,070 từ}

Ngày sinh: 06/11/1896
Nghề nghiệp: Cựu thiếu nhi
Sở thích: Đọc sách, trải nghiệm cảm giác bất lực mỗi khi MU đá
Tham gia: 02/05/2021
3Truyện đã đăng
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
1Truyện đang tham gia
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối: