học nghề nhà mạo hiểm
  Bước 6
  19,39%
  Bước 7
  Cấp 16 (200,00 / 1.031,25)
  Thử nghiệm, chưa dùng chính thức. Mới Isekai • Học Nghề • Nhà Mạo Hiểm • Chuyên Gia • Đại Sư • Thách Đấu • Quán Quân • Truyền Kỳ • Sử Thi • Thần Thoại • Vô Địch • Phi Thăng • Thánh Vực • Thần Vực • Hằng Tinh • Thiên Hà • Đại Vũ Trụ • Đa Vũ Trụ • Siêu Việt • Toàn Trí • Toàn Năng
 • 0
  Chương đã đăng
 • 656
  Đang theo dõi
 • Bình luận
Tên cũ:
 • deophaiwibu

Ờm, ừm, là môt sinh viên bình thường, vào đây tìm kiếm ít khí độc mang tên drama.

Tragedy + drama is the best

Ngày sinh: 09/05/2005
Nghề nghiệp: Làm việc bán thời gian kiếm tiền gacha
Sở thích: Gacha trúng, vạn vật thêm hương sắc. Gacha tạch, vạn vật hóa hư vô
Tham gia: 19/05/2021
0Truyện đã đăng
Không có truyện nào
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào