• 15
    Chương đã đăng
  • 109
    Đang theo dõi
  • Bình luận
Tên cũ:
  • KuroK

Xám.

Nghề nghiệp: Hikikomori
Sở thích: Mèo& Lười
Tham gia: 06/10/2017
0Truyện đã đăng
Không có truyện nào
1Truyện đang tham gia
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối: