• 30
    Chương đã đăng
  • 147
    Đang theo dõi
  • Bình luận
Tên cũ:
  • Khánhh
  • Yah
  • Shiraqueen

Ừ thì.....

Ngày sinh: 22/03/2000
Nghề nghiệp: Học sinh quèn
Sở thích: Chỉ có ăn
Tham gia: 12/07/2021
7Truyện đã đăng
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Koujo Denka no Kateikyoushi
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
1Truyện đang tham gia
Truyện dịch
Haken no Kouki Altina
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối: