• 145
    Chương đã đăng
  • 130
    Đang theo dõi
  • Bình luận
Tên cũ:
  • Chin~
  • Merikatori
  • Toi tên Khánh
  • NIHC

thể loại gì đây???

Ngày sinh: 22/02/2006
Nghề nghiệp: học sinh
Sở thích: Loli 13t
Tham gia: 20/08/2021
8Truyện đã đăng
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
8Truyện đang tham gia
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Jisui Danshi to Joshikousei
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối: