鬼ちゃん

Members
  • 0
    Chương đã đăng
  • 32
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • トランチュンタン

 

___...Xuất thân từ gia đình khok dài dòng!!! và cũng khonk thích đọc dài dòng!...___

------Một người văn minh lịch sự sẽ trả lời trước những câu hỏi khôg dài dòng!!-----

 

 

*hiện tại:

đang trán đời!!!

                                                

Ngày sinh: 31/07/2004
Nghề nghiệp: ♤♧♡♡♡Làm wibu và yêu mọi sở thích♡♡♡♤♧
Sở thích: ♤♡Đi NET, edit, vẽ anime manga cực đẹp♡♧
Tham gia: 02/10/2021
0Truyện đã đăng
Không có truyện nào
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào