• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Minh họa

Vol 1

22 Bình luận - Độ dài: 12 từ - Cập nhật:

u53794-662d1277-504f-4ed0-8c5b-e3cbace39470.jpg

u53794-9cb9ac0e-309c-452a-af69-8201648972b4.jpg

u53794-829281fb-c578-45f5-981d-531c18e2a657.jpg

u53794-ca8bee24-cf89-447d-b419-d2b69d13b491.jpg

u53794-4814ed95-d739-41eb-9313-d8a5566b2ac4.jpg

u53794-55d8a013-1f51-409c-8999-0852eac73e90.jpgu53794-6adb9197-f02c-4093-87ab-07c661e2234c.jpgu53794-136a6d1f-5168-482c-812f-7e74197d9906.jpg

u53794-1c084a85-aa06-4941-b219-77811f50d2d3.jpg

u53794-1100cb11-31f4-4e8c-82e2-26e837d0ab4f.jpg

u53794-75b75c96-c529-4e6a-a2b3-13029a7a2f1f.jpg

u53794-f978e48f-7732-4f7a-bfa8-0d44d9f299b8.jpg

u53794-81794893-638c-4504-b00b-f06e586b8b1d.jpg

u53794-bc779eb7-4471-4457-9687-4d5a125c6c22.jpg

u53794-f27a09e5-9d34-4986-81fc-009abdf4ff4c.jpg

u53794-3bfabcb7-8440-4f07-843a-6adf0eae1d7c.jpg

________________________________________________________________________

Cảm ơn bác Nishinol đã gửi em link illus nha :v

Bình luận (22)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

22 Bình luận

Ma Vương bên Shinja mà sang đây trông Cute thế👀
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Quỷ vương như này
T đụ cả quỷ
Xem thêm
Quỷ vương cute vậy sao?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Cute ác
Xem thêm
có art vol 2 khum
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Mới xuất bản vol 1 bên Nhật thui
Xem thêm
@Demomew: muốn xem thử bạn thuở nhỏ với sara
Xem thêm
art đẹp thật
Xem thêm
Công nhận art bén thật
Xem thêm
vol 1 chưa thấy ảnh bạn thủa nhỏ nhỉ
Xem thêm
đẹp hơn ông artist cũ vẽ rất rất hiều lun
Xem thêm
Cái dungeon thứ 3 còn thiếu bên shinja nè hóng anh M phá đảo nốt
Xem thêm
Thấy 1000 năm trước có qua bên này quẩy tí rồi nên chắc cũng để lại tí gì đó cho thằng đệ phá đảo hộ chứ anh còn bận đẻ
Xem thêm
vl thành thần mịa r thì cái dungeon nó nhàn vcl đó bro
Xem thêm