Nhóm dịch: NEET-kiêm-Hikkomori
Giới thiệu

Một đứa nghiện ngọt + Một đứa nghiện mặn + Một đứa nghiện cả hai + Một đứa cái gì cũng thích.

Truyện dịch
Shimotsuki wa Mob ga Suki
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Please Forgive Me
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Truyện dịch
Kita no Toride Nite
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Truyện dịch
Million Dollar Bill
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Truyện dịch
The Day I Disappeared
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Truyện dịch
Fate/Requiem
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Truyện dịch
Isekai Shokudou
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Truyện dịch
Gogo Jyuji no Houmon Hanbai
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Truyện dịch
Ballad of Ten Thousand Gu
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Truyện dịch
Ore no Yuusha
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối: