Akashi Haji

Members
  • 20
    Chương đã đăng
  • 28
    Đang theo dõi

Một đứa ăn hại nghiện gacha thay cơm <(")

Nhà thì nghèo mà cứ đòi đú đởn

Dốt tiếng Anh nhưng cứ đòi dịch truyện

Tham gia: 18/07/2018
1Truyện đã đăng
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
1Truyện đang tham gia
Truyện dịch
Shimotsuki wa Mob ga Suki
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối: