DreadlorD

Moderators
  • 128
    Chương đã đăng
  • 49
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • tttrung93

Tragedy iz my life

Ngày sinh: 30/10/1993
Nghề nghiệp: Cục nợ xã hội
Sở thích: Manga, anime, LOL, DOTA 2, CSGO, bla bla... BLACKPINK IN YOUR AREA
Tham gia: 07/10/2018
10Truyện đã đăng
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Please Forgive Me
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Truyện dịch
The Day I Disappeared
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Truyện dịch
Fate/Requiem
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Truyện dịch
Gogo Jyuji no Houmon Hanbai
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Truyện dịch
Ballad of Ten Thousand Gu
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
12Truyện đang tham gia
Truyện dịch
Shimotsuki wa Mob ga Suki
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Truyện dịch
Kita no Toride Nite
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Truyện dịch
Isekai Shokudou
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Ragnarok
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Truyện dịch
Ore no Yuusha
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối: